INFORMACJE DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z NOWYMI OBOSTRZENIAMI DOTYCZĄCYMI STANU EPIDEMII COVID-19

0

Posted by joanna.chrzan | Posted in Aktualności, Informacje dla rodziców ul. Schweitzera | Posted on 26-03-2021


DRODZY RODZICE PĘPUSIÓW !!!
SZANOWNI PAŃSTWO!
W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ NOWYCH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLI W TRWAJĄCYM STANIE EPIDEMII COVID-19, KTÓRE WCHODZĄ W ŻYCIE OD 27 MARCA 2021 ROKU DO 9 KWIETNIA 2021 ROKU INFORMUJEMY,
ŻE PRZEDSZKOLE”PĘPUŚ ŚWIATA” ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
I PEŁNYM REŻIMEM SANITARNYM BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ
W TRYBIE STACJONARNYM OD 6.45 DO 17.15
MAJĄC NA UWADZE NAJWYŻSZE DOBRO DZIECI I ICH RODZICÓW W TYM MAŁĄ LICZBĘ DZIECI W GRUPACH PRZEDSZKOLNYCH, PEŁNY ZAKRES OCHRONY INDYWIDUALNEJ PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA „PĘPUŚ ŚWIATA” ORAZ ZASTOSOWANE WSZELKIE MOŻLIWE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNEGO REŻIMU SANITARNEGO PRZEKAZUJEMY, IŻ REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ W TRYBIE NORMALNYM STACJONARNYM.
PROSIMY RÓWNIEŻ O RYGORYSTYCZNE STOSOWANIE SIĘ DO DOTYCHCZASOWYCH ZASAD REŻIMU SANITARNEGO
I WYTYCZNYCH PERSONELU PRZEDSZKOLA
„PĘPUŚ ŚWIATA”