Misja edukacyjna

 

 Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie.

Paulo Coelho

 

         

     

ZAJĘCIA   DLA   DZIECI

NASZE PRZEDSZKOLE

                        „PĘPUŚ ŚWIATA” 


Dla Naszych Pępusiów proponujemy szereg warsztatów specjalistycznych indywidualnych i grupowych.

Języki obce – język angielski w przystępnej zabawowej formie, pod kierunkiem specjalistów, aż trzy razy w tygodniu!

Warsztaty logopedyczne: usprawnianie mowy, ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe i logorytmiczne

Warsztaty reedukacyjne: pomoc dzieciom z trudnościami w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia- „Dziecięca matematyka”

Nad Przedszkolem PĘPUŚ ŚWIATA

opiekę sprawuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
w Krakowie
ul. Konfederacka 18.
tel: 012/ 266-19-50
e-mail: ppp3krakow@gmail.com
www: www.dysleksja-poradnik.org

 

Współpracujemy z wykwalifikowanymi specjalistami:

logopeda

terapeuta

psycholog

stomatolog

 Warsztaty umuzykalniające: zabawy kształtujące poczucie rytmu i słuchu tonalnego, doskonalące grację ruchów, zabawy przy muzyce, gra na instrumencie-rytmika

Warsztaty teatralne: drama, pantomima,  ćwiczenia dykcji, prawidłowej wymowy, ośmielanie dzieci poprzez występy sceniczne oraz odgrywanie rożnych ról

Warsztaty plastyczne: ćwiczenia grafomotoryczne, różnorodne techniki plastyczne, rozwijające manualne i artystyczne zdolności dzieci, rozbudzające fantazję i wyobraźnię twórczą, niwelujące nadpobudliwość psychoruchową (wernisaże prac dzieci) – „artterapia”- ceramika

Gimnastyka korekcyjna: korygowanie wad postawy, ćwiczenia kręgosłupa, płaskostopia, zabawy i ćwiczenia rozwijające ruchowo,

Basen: w ramach wspierania prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci uczęszczamy na basen z nauka pływania pod kierunkiem wykwalifikowanego trenera!!

Warsztaty w plenerze: wycieczki, spacery (ZOO, Ogród Botaniczny, Teatr, Muzeum)jak również „zielone przedszkola”,

przy sprzyjającej pogodzie zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizujemy na świeżym powietrzu w Pępusiowym Ogródku.

Religia: dla  chętnych – etyka, moralność.

Karate: zajęcia dodatkowe.

Balet: zajęcia dodatkowe.

Szachy: zajęcia dodatkowe.

Karate: zajęcia dodatkowe

Nauka Gry na Pianinie: zajęcia dodatkowe

Przez cały rok obchodzimy wspólne urodziny i imieniny,

 „Cała Polska Czyta Dzieciom”- czytanie , słuchanie    bajkoterapia, spotkania z literaturą – “bajkolandia”

 

Pakiet zajęć podstawowych:

 

ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO

W PRZEDSZKOLU

PĘPUŚ ŚWIATA”

 1. JĘZYK ANGIELSKI – (3 godziny tygodniowo)

 1. MUSICAL ENGLISH – ( 1 godzina tygodniowo)

 1. GIMNASTYKA KOREKCYJNA (1godzina tygodniowo)

 1. RYTMIKA – ( 1 godzina tygodniowo)

 1. ZAJĘCIA PLASTYCZNE – (2 godziny tygodniowo)

 1. ZAJĘCIA TWÓRCZE – ( 1 godzina tygodniowo)

 1. RELIGIA – ETYKA – ( 1 godzina tygodniowo)

 1. WARSZTATY NAUKOWE „MALI ODKRYWCY” WRAZ Z MADRALINKIEM ODKRYWAJĄ ŚWIAT FIZYKI I CHEMII ( 2 godziny miesięcznie )

 1. WARSZTATY „ RADOSNE CZYTANIE  ( 2 godziny miesięcznie)

 2. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE ( 2 godziny miesięcznie )

 3. ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE – PORADNIA NR 3 , ( 2 godzin miesięcznie )

 4. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – PRZEDSZKOLE – ( 4 godziny tygodniowo )

 5. OPIEKA STOMATOLOGICZNA (2 RAZY W ROKU – CO PÓŁ ROKU)

 6. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU (4 godziny tygodniowo)

 

ZAJECIA DODATKOWE

                                      W

PRZEDSZKOLU

PĘPUŚ ŚWIATA

2017/2018

1. BASEN – 22zł / 30 min lub 30 zł /45 min

/instruktor i transport/ŚRODA 15.30 – 17.00

2. BALET – 36 zł za cały miesiąc (4 godziny miesięcznie)

ŚRODA 12.00 – 12.35

3. KARATE – 40 zł za cały miesiąc (4 godziny miesięcznie) PIĄTEK 14.30 – 15.15

4. SZACHY – 32 zł za cały miesiąc (4 godziny miesięcznie) PIĄTEK 13.00 – 13.30

5. NAUKA GRY NA PIANINIE-30zł/35 min.(1 raz/tydz.) PIĄTEK 16.00 – 17.00

6. SZKÓŁKA NARCIARSKA– 55/70 zł (1godz/tydz.) instruktor+transport+stok

7. SZKOŁA MATEMATYKI „ALFA”– 35-50 zł za cały miesiąc(4godz./miesiąc) PONIEDZIAŁEK 14.30 – 15.10

8. NAUKA TAŃCA TOWARZYSKIEGO -78 zł semestr/4miesiące WTOREK 14.30 – 14.55