NOWY. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 2013/2014

0

Posted by joanna.chrzan | Posted in Informacje dla rodziców ul. Schweitzera | Posted on 21-09-2012

LOGOPEDA W PRZEDSZKOLU

2013/2014

PRZEDSZKOLE PĘPUŚ ŚWIATA”    

PANI MAGDALENA WOJEWODA

tel. 511-852-861, email: magdalena.wojewoda@gmail.com

W RAMACH WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA „PĘPUŚ ŚWIATA”

Z LOGOPEDĄ PANIĄ MADZIĄ PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY 

W KAŻDY  PIĄTEK OD GODZINY 9.00 NA TERENIE PRZEDSZKOLA PRZEZ CAŁY DZIEŃ  ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE ZABURZEŃ MOWY  DLA DZIECI, KTÓRE WYMAGAJA TERAPII.

W MIESIĄCU SIERPNIU 2013 ROKU ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE DIAGNOZY WSZYSTKICH PĘPUSIÓW W CELU WYKRYCIA ZABURZEŃ MOWY U DZIECI, A NASTĘPNIE UTWORZONE GRUPY O TYCH SAMYCH RODZAJACH ZABURZEŃ.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY U PĘPUSIÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

KAŻDY PIĄTEK

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

NA TERENIE PRZEDSZKOLA W GODZINACH POPŁUDNIOWYCH MOGĄ ODBYWAĆ

SIĘ RÓWNIEŻ ZAJĘCIA INDYWIDUALNE DLA PĘPUSIÓW – ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE.

OFERTA

ZAJĘCIA PRYWATNE LOGOPEDYCZNE

Na terenie przedszkola w razie zapotrzebowania mogą odbywać się zajęcia logopedyczne prywatne. W ramach zajęć prowadzona jest diagnoza i terapia dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Pierwsze lata życia są niezwykle ważne i mają znaczący wpływ na dalsze losy dziecka. W tym wczesnym okresie dziecko zdobywa kluczowe umiejętności w zakresie wszystkich funkcji psychicznych. Pojawiające się w pierwszych latach rozwoju dysharmonie i zaburzenia mogą w dużym stopniu utrudnić harmonijny rozwój dziecka. Dlatego też nie należy zwlekać z pomocą. Wielu ludzi sprzeciwia się wczesnym diagnozom, twierdząc, że jest to nadgorliwość logopedów, niepotrzebne „etykietowanie”, zbyt wczesne przesądzanie o kłopotach dziecka. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że traumatyczne przeżycia zapewni dziecku nie wczesna diagnoza, ale późna terapia. Ponadto, późna diagnoza powoduje, że oprócz ćwiczeń ogólnorozwojowych do terapii trzeba włączyć oduczanie nieprawidłowych nawyków.

Na pierwszym spotkaniu dziecko objęte jest gruntowną diagnozą, która pomaga ustalić funkcje prawidłowo rozwinięte i zaburzone. Niezbędnym uzupełnieniem diagnozy jest szczegółowy wywiad przeprowadzany z rodzicami dziecka. Pełna diagnoza pozwala na ocenę wszystkich funkcji psychicznych dziecka i wytyczenie kierunku terapii.

Warunkiem skutecznej terapii jest regularna praca z dzieckiem i dobra współpraca logopedy z rodzicami. Podczas zajęć logopeda wyjaśni rodzicom wszelkie wątpliwości, wskaże zasady postępowania oraz zalecenia odnośnie pracy z dzieckiem.

W ramach usług logopedycznych oferuję terapię dzieci:

1)      Z zaburzeniami wymowy:

  • ·reranie
  • ·seplenienie
  • ·nosowanie
  • ·gammacyzm
  • ·kappacyzm
  • ·lambdacyzm

2)      Z opóźnionym/niezakończonym rozwojem mowy

3)      Z zaburzeniami mowy o typie afazji i alalii

4)      Jąkających się

5)      Z ryzykiem dysleksji/dysleksją

Czas trwania zajęć – 45minut.   Koszt: 40zł

mgr Magdalena Wojewoda- logopeda, polonista

tel. 511-852-861, email: magdalena.wojewoda@gmail.com