„ Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem ”. Gabriel García Márquez

GIS opublikował szczegółowe wytyczne dla żłobków i przedszkoli
https://www.politykazdrowotna.com/58239,gis-opublikowal-szczegolowe-wytyczne-dla-zlobkow-i-przedszkoli?fbclid=IwAR0KEFlA-E-kN1S1rMqoRV0GLCPhTUEQyBzXWpGKHyNjtfIiwJiFi_e_TXo

EPIDEMIA COVID-19 ELEKTRONICZNY ANEKS DO UMOWY OBNIŻKA CZESNEGO 50%

logo_kolor3

PĘPUŚ ŚWIATA

SZANOWNI PAŃSTWO

DRODZY RODZICE

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ROZPORZĄDZENIA MEN

W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

PRZEDSZKOLE „PĘPUŚ ŚWIATA”

ROZPOCZYNA KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

POPRZEZ PLATFORMĘ

Znalezione obrazy dla zapytania: webex team

WSZYSCY RODZICE OTRZYMALI LINKI AKTYWACYJNE

NA ADRESY MAILOWE

DO PLATFORMY ZDALNEGO NAUCZANIA

NA PLATFORMIE CZEKAJĄ NA DZIECI

WSZYSCY NAUCZYCIELE

W WIRTUALNIE PODZIELNYCH GRUPACH

O TYCH SAMYCH NAZWACH,

KTÓRE FUNKCJONUJĄ W CODZIENNYM

ŻYCIU PRZEDSZKOLNYM

PRZEZ NAJBLIŻSZY TRUDNY CZAS

ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ ONLINE

PROSIMY RODZICÓW, 

O ZALOGOWANIE SIĘ DO PLATFORM, 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DZIEĆMI

ORAZ PLAN PRACY ZOSTANIE

PRZEKAZANY W NAJBLIŻSZYCH DNIACH.

AKTUALNIE DO POBRANIA

SĄ JUŻ PIERWSZE MATERIAŁY

PRZEKAZYWANE PRZEZ NAUCZYCIELI

WYCHOWAWCÓW.

CZEKAMY NA DZIECI ONLINE

https://www.gov.pl/photo/format/e261d7ae-6500-4317-b5c9-830dffa0bb42/resolution/729x308

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

czas, w którym jesteśmy,

wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.

Zmieniliśmy przepisy,

dzięki którym możliwe jest prowadzenie

kształcenia na odległość

w okresie czasowego ograniczenia

funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Określiliśmy zasady prowadzenia

nauczania na odległość i stworzyliśmy

możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Przekazuję Państwu w załączeniu rozporządzenia,

które dziś, 20 marca br. zostały przeze mnie podpisane:

* zmieniające rozporządzenie

w sprawie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

* w sprawie szczególnych rozwiązań

w okresie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związkuz zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zapisami rozporządzeń

od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo

odbywać się z wykorzystaniem metod i technik

kształcenia na odległość.

W związku z tym od poniedziałku,

tj. 23 marca 2020 r. w „Strefie Pracownika”

będą dostępne loginy oraz hasła

do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

(epodreczniki.pl) dla nauczycieli i uczniów.

Proszę o przekazanie powyższych uprawnień nauczycielom,

a nauczycieli o przekazanie ich uczniom.

Apeluję do Państwa i proszę o zwrócenie szczególnej

uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami

w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości

psychofizycznych dzieci.

Nauka na odległość jest dziś koniecznością

i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

Proszę również o zapoznanie się z załączonymi materiałami:

komunikatem ministerstwa edukacji na temat

kształcenia na odległość oraz informacją

„Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość”.

Dziękuję za Państwa dotychczasowe wysiłki i zaangażowanie.

Łączę wyrazy szacunku,

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

2020.03.20_Kształcenie na odległość_nowe regulacje prawne MEN.DOCX

https://dokumenty.men.gov.pl/2020_03_20_

Ksztalcenie_na_odleglosc_nowe_regulacje_prawne_MEN.DOCX

Rozporządzenie MEN nowelizacja-COViD-19 (art 30b.)pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/rozporzadzenie_MEN_nowelizacja_

-_COViD-19_art_30b.pdf

Uzasadnienie do rozporządzenia zmieniającego 30b.pdf

https:dokumenty.men.gov.pl/

uzasadnienie_do_rozporzadzenia_zmieniajacego_30b.pdf

Kształcenie na odległość poradnik.docx

https:dokumenty.men.gov.pl/

Ksztalcenie_na_odleglosc_poradnik.docx

Rozporządzenie MEN COViD-19 art. 30c.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/

Rozporzadzenie_MEN_COViD-19_art_30c.pdf

Uzasadnienie do rozporządzenia art. 30c.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/

uzasadnienie_do_rozporzadzenia_art_30c.pdf

 

Znalezione obrazy dla zapytania: koronawirus morawiecki

Znalezione obrazy dla zapytania: rekrutacja

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

ROZPOCZYNAMY OPERACJĘ

REKRUTACJA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Serdecznie zapraszamy

wszystkich Rodziców do zapisów dzieci

do Przedszkola Pępuś Świata”

na rok szkolny 2020/2021

W celu dokonania zapisu dziecka

do Przedszkola „Pępuś Świata” należy

skontaktować się z Przedszkolem pod numerem telefonu :

1. Oddział Przedszkole „Pępuś Świata”

ul. Łużycka 28 Kraków –

+48 12 346 11 11 lub GSM:

+48 792433132

2. Oddział Przedszkole „Pępuś Świata”

ul. Schweitzera 7b, Kraków –

+48 12 346 2004 lub GSM:

+48 606675962

W TRAKCIE ROZMOWY USTALIMY

DOGODNY TERMIN WSPÓLNEGO SPOTKANIA

W CELU ZOBACZENIA PRZEDSZKOLA,

NA SPOTKANIU OPOWIEMY O WARUNKACH PRZYJĘĆ,

ODPOWIEMY NA PYTANIA RODZICÓW,

OPOWIEMY O NASZYM PRZEDSZKOLU

I O SPOSOBACH NASZEJ PRACY

ORAZ WYDAMY ZESTAW DOKUMENTÓW

KONIECZNY DO ZAPISU.

PO SPOTKANIU CZEKAMY NA ZWROT

WYPEŁNIONEGO ZESTAWU DOKUMENTÓW

I WPŁATĘ ZADATKU W KWOCIE 400 ZŁ

NA KONTO PRZEDSZKOLA ZNAJDUJĄCE SIĘ W UMOWIE.

DOPEŁNIENIE TYCH CZYNNOŚCI

ZAMYKA PROCES REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

I OD TEJ PORY DZIECKO

MA JUŻ ZAGWARANTOWANE MIEJSCE

W NASZYM PRZEDSZKOLU.

NA KONIEC CZERWCA 2020 ROKU

SPOTKAMY SIĘ ZE WSZYSTKIMI RODZICAMI DANEJ GRUPY,

POZNAMY SIĘ, POROZMAWIAMY O PROCESIE ADAPTACJI DO PRZEDSZKOLA,

O TYM CO NAS MARTWI I O TYM CO CIESZY.

WSZELKIE WAŻNE INFORMACJE O OPŁATACH,

O PROGRAMACH I O PRZEDSZKOLU

ZNAJDĄ PAŃSTWO NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

www:przedszkole-pepus-swiata.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Znalezione obrazy dla zapytania: rekrutacja

KOCHANI RODZICE PĘPUSIÓW!!!

ROZPOCZYNAMY OPERACJĘ

REKRUTACJA

NA ROK SZKOLNY

2020/2021

W szafkach dzieci znajdą Państwo

zestawy dokumentów do zapisu dziecka

na rok szkolny 2020/2021.

Wszyscy Rodzice uczęszczających dzieci

do Przedszkola „Pępuś Świata”

proszeni są o przekazywanie informacji

o chęci dalszego kontynuowania uczęszczania

dziecka do Przedszkola „Pępuś Świata”

w roku szkolnym 2020/2021 lub o jej braku

w terminie do 31 marca 2020 rok

W SYTUACJI CHĘCI DALSZEGO KONTYNUOWANIA

UCZĘSZCZANIA DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA „PĘPUŚ ŚWIATA”

NALEŻY WYPEŁNIONY ZESTAW

DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

DOSTARCZYĆ W TERMINIE DO 31 MARCA 2020 ROKU

– W FORMIE ZGODNEJ Z PRZEPISAMI RODO DO PRZEDSZKOLA.

NASTĘPNIE NALEŻY DOKONAĆ

WPŁATY ZADATKU W KWOCIE 400 ZŁ

NA KONTO PRZEDSZKOLA.

DOPEŁNIENIE TYCH CZYNNOŚCI

ZAMYKA PROCES REKRUTACJI / ZAPISU DZIECKA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DO PRZEDSZKOLA „PĘPUŚ ŚWIATA”.

WSZELKIE WAŻNE INFORMACJE O OPŁATACH,

O PROGRAMACH I O PRZEDSZKOLU

ZNAJDĄ PAŃSTWO NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ WWW

www:przedszkole-pepus-swiata.pl

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ

DYREKTOR PRZEDSZKOLA mgr JOANNA CHRZAN

PEŁNI DYŻUR ODPOWIEDNIO:

1. W ODDZIALE PRZEDSZKOLE „PĘPUŚ ŚWIATA” UL. ŁUŻYCKA 28 W KRAKOWIE –

W KAŻDY WTOREK OD 14.00 DO 17.00

2. W ODDZIALE PRZEDSZKOLE „PĘPUŚ ŚWIATA”

UL. SCHWEITZERA 7B W KRAKOWIE –

W KAŻDĄ ŚRODĘ OD 14.00 DO 17.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Znalezione obrazy dla zapytania do hymnu 2019 KRAKÓW

Podobny obraz

 

Podobny obraz

Logo Macmillan

Znalezione obrazy dla zapytania: rekrutacja

Znalezione obrazy dla zapytania NOWY ROK PRZEDSZKOLNY

Wesoly-uniwersytet-logo

KOCHANI RODZICE

PĘPUSIÓW!!!

DOSTĘP DO PANELU

RODZICA

W SYSTEMIE

STOPEREK

ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

https://panel123.stoperek.pl

 

PĘPUŚ ŚWIATA 2014 2015

Znalezione obrazy dla zapytania zapisy do przedszkola

logo_kolor3

NA STRONIE RENOMOWANEGO

I ELITARNEGO

     

PRZEDSZKOLA

 

PĘPUŚ  ŚWIATA

logo

30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7B

logo_kolor3

SPOTKANIA MOŻNA UMAWIAĆ POD NUMERAMI TELEFONÓW:

ODDZIAŁ I UL. ŁUŻYCKA 28,

 

tel: 792 43 31 32, tel: 12 346 11 11

ODDZIAŁ II UL. SCHWEITZERA 7B,

 

tel: 606 675 962, tel: 12 346 2004

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO ZAPISÓW!!!

 
 

Przedszkole

logo_kolor3

PĘPUŚ  ŚWIATA

30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7B

 

 

Kontakt:

SPOTKANIA MOŻNA UMAWIAĆ POD NUMERAMI TELEFONÓW:

TEL: 12 346 11 11, TEL: 792433132

 

ODDZIAŁ ŁUŻYCKA 28

TEL: 12 346 2004, TEL: 606675962

 

ODDZIAŁ SCHWEITZERA 7B

e-mail: biuro@przedszkole-pepus-swiata.pl

REKRUTACJA!

TEL: 606675962

WARUNKI ZAPISU, UCZĘSZCZANIA 

PĘPUSIÓW 

DO PRZEDSZKOLA ORAZ CENY SĄ PODANE 

NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADKACH


Znalezione obrazy dla zapytania 2018/2019

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!