INFORMACJE O OPŁATACH POBIERANYCH W PRZEDSZKOLU „PĘPUŚ ŚWIATA”

OPŁATY POBIERANE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

logoPĘPUŚ ŚWIATA

1. ZADATEK – opłata wnoszona jednorazowo,

przy podpisywaniu umowy, na cały rok szkolny.

Opłata ZADATKU i podpisanie umowy

z Przedszkolem jest gwarancją przyjęcia dziecka do Przedszkola.

W roku szkolnym 2020/2021 opłata ZADATKU wynosi 400 złotych.

ZADATEK jest opłatą bezzwrotną.

2. Czesne – opłata wnoszona comiesięcznie,

płatna do 5 dnia każdego miesiąca.

Czesne pobierane jest „z góry” za cały miesiąc.

W roku szkolnym 2020/2021 czesne wynosi      

550 złotych.

W czesnym mieści się rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych zawartych w Pakiecie Podstawowym. Czesne jest opłata stałą nie podlegającą odliczeniom.

3. Opłata za wyżywienie – wnoszona jest na   koniec miesiąca rozliczeniowego „ z dołu”. Kwota wyżywienia naliczana jest na podstawie ilości dni obecności dziecka w Przedszkolu pomnożona razy stawka dzienna żywieniowa. Opłata za 4 posiłki dziennie nie podlegającą rozdzielaniu na poszczególne posiłki.

W roku szkolnym 2020/2021 stawka żywieniowa dzienna wynosi 16 złotych.

4. Opłaty za zajęcia dodatkowe

Opłaty za zajęcia dodatkowe ( karate, szachy, balet, narty, basen, taniec oraz wycieczki, podręczniki ustalane są na bieżąco i przedstawiane Rodzicom na tablicach informacyjnych

w Przedszkolu oraz w Regulaminach Przedszkola. Opłaty ustalane są na podstawie cen przedstawianych przez nauczycieli i instruktorów prowadzących dane zajęcia.

INFORMACJĘ O OPŁATACH COMIESIĘCZNIE RODZICE PĘPUSIÓW OTRZYMUJĄ W POSTACI ROZLICZENIA ZA DANY MIESIĄC NA RACHUNKACH WYDAWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE

Wszelkie opłaty wnoszone są na konto

Przedszkola

PĘPUŚ ŚWIATA

NUMER KONTA:

m Bank

16 1140 2004 0000 3402 7417 3871

lub

w Biurze Przedszkola