Metody pracy

Przedszkole PĘPUŚ ŚWIATA”  prowadzi działalność wychowawczo – dydaktyczną wśród dzieci w wieku 2,5 – 6 lat wraz z oddziałem „Zerówka” Obowiązkowe Roczne Przygotowanie Przedszkolne.

W Programie Wychowania i Nauczania wykorzystujemy  elementy najnowocześniejszych metod światowych autorytetów w dziedzinie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przedszkole prowadzone jest przez metodyka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagoga mgr Joannę Chrzan

Kreatywni i pomysłowi nauczyciele, doskonale łączą wszelkie metody nauczania z inspiracjami i potencjałami dzieci, czego efektem jest piękny i dojrzały człowiek.

Przedszkole PĘPUŚ ŚWIATAjest Placówka Oświatową, dlatego w szczególny sposób dbamy o dobór środków i metod realizacji Postawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

 


Program obejmuje

         kształtowanie rozwoju mowy i myślenia (M. Kielar – Turska)

         ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi (G. Doman, W. Sherborne)

         stosujemy gimnastykę mózgu wg dr Paula Dennisona.

         zajęcia ruchowe i logorytmiczne (W. Sherborne, B. Rocławski, J. Wójtowiczowa)

         techniki ośmielania dzieci, Metoda Dobrego Startu (W. Sherborne, M. Bogdanowicz)

         bezstresowe metody kształtowania myślenia matematycznego – techniki rozwiązywania problemów (E. Gruszczyk – Kolczyńska)

         pedagogika zabawy obejmujaca metody twórczych i aktywnych działań oraz metody aktywizujące takie jak:

     klanza,

     tańce integracyjne,

     teatralizacja,

które zaspokajają dziecięce potrzeby oraz pomagają w nawiązywaniu i utrzymaniu przyjaznych kontaktów między dziećmi, a także dostarczają źródła radości i inspiracji działań nowatorskich.

         innowacja w pracy wychowawczo – dydaktycznej w naszej placówce jest nabywanie i rozwijanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania już w grupach młodszych metodą I. Majchrzak i G. Doman

         w pracy wychowawczo – dydaktycznej stosujemy również edukacja ekologiczna, regionalna i europejska uświadamiając dzieciom jej ogromne znaczenia dla ludzkiego istnienia

         w rozwijaniu kompetencji matematycznych dziecięcego liczenia stosujemy naprzemiennie poprzez układanie i rozwijanie zadań, które proponuje metoda Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – „Dziecięca matematyka” – zawsze na konkretach

         korzystamy z różnych metod gimnastyki korekcyjnej np. R. Labana, Orffa, W. Sherborm łącząc istotne elementy ruchu rozwijającego, terapeutycznego, wspomagjąc różne dysfunkcje psychoruchowe oraz zajęcia odprężające i relaksujące.