BO „PĘPUŚ ŚWIATA” JEST NAJLEPSZY !!!

0

Posted by joanna.chrzan | Posted in Informacje dla rodziców ul. Schweitzera | Posted on 22-11-2020

WTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GIS AKTUALIZACJA

0

Posted by joanna.chrzan | Posted in Informacje dla rodziców ul. Schweitzera | Posted on 22-11-2020

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3—v-aktualizacja