INFORMACJA O OPŁATACH

OPŁATY POBIERANE NA ROK SZKOLNY 2020/2021


PĘPUŚ ŚWIATA

                                                          logo

1. ZADATEK – opłata wnoszona jednorazowo,

przy podpisywaniu Umowy na cały rok szkolny.

Opłata ZADATKU i podpisanie Umowy

z Przedszkolem jest gwarancją przyjęcia dziecka do Przedszkola.

W roku szkolnym 2020/2021 opłata ZADATKU wynosi 400 złotych.

ZADATEK jest opłatą bezzwrotną.

 

2. Czesne – opłata wnoszona comiesięcznie,

płatna do 5 dnia każdego miesiąca.

Czesne pobierane jest „z góry” za cały miesiąc.

W roku szkolnym 2020/2021 czesne wynosi      

550 złotych.

W czesnym mieści się rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych zawartych w Pakiecie Podstawowym. Czesne jest opłata stałą nie podlegającą odliczeniom.

 

3. Opłata za wyżywienie – wnoszona jest na   koniec miesiąca rozliczeniowego „ z dołu”. Kwota wyżywienia naliczana jest na podstawie ilości dni obecności dziecka w Przedszkolu pomnożona razy stawka dzienna żywieniowa. Opłata za 4 posiłki dziennie nie podlegającą rozdzielaniu na poszczególne posiłki.

W roku szkolnym 2020/2021 stawka żywieniowa dzienna wynosi 16 złotych.

4. Opłaty za zajęcia dodatkowe

Opłaty za zajęcia dodatkowe ( karate, szachy, balet, narty, basen, taniec oraz wycieczki, podręczniki ustalane są na bieżąco i przedstawiane Rodzicom na tablicach informacyjnych

w Przedszkolu oraz w Regulaminach Przedszkola. Opłaty ustalane są na podstawie cen przedstawianych przez nauczycieli i instruktorów prowadzących dane zajęcia.

5. OPŁATY WAKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Opłata czesnego w roku szkolnym 2020/2021

dla dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny

spoza Przedszkola „Pępuś Świata”

wynosi 680 zł ,

stawka żywienia dziennego wynosi 16 zł.

 

INFORMACJE O OPŁATACH COMIESIĘCZNIE RODZICE PĘPUSIÓW OTRZYMUJĄ W POSTACI ROZLICZENIA ZA DANY MIESIĄC NA RACHUNKACH WYDAWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE

Wszelkie opłaty wnoszone są na konto

Przedszkola

PĘPUŚ ŚWIATA” 

PKO B.P  02102029060000190202850154

lub

w Biurze Przedszkola

 

 

OPŁATY POBIERANE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

I. ZADATEK

Opłata wnoszona jednorazowo, przy podpisywaniu Umowy, na cały rok kalendarzowy.

Opłata zadatku i podpisanie Umowy z Przedszkolem PĘPUŚ ŚWIATA jest gwarancją przyjęcia Dziecka do Przedszkola. W roku szkolnym 2020/2021 opłata zadatku wynosi 400 zł.

W roku szkolnym 2020/2021 z zadatku zwolnione są Dzieci z rocznika urodzenia 2014.

W przypadku rezygnacji z usług Przedszkola PĘPUŚ ŚWIATA Zadatek jest opłatą bezzwrotną.

Dzieci spoza Przedszkola „Pępuś Świata” zapisane na okres wakacyjny nie ponoszą opłaty zadatku.

II. CZESNE

Opłata wnoszona przez Rodziców/Opiekunów Prawnych comiesięcznie, płatna do 5 dnia każdego miesiąca. Czesne jest opłatą pobieraną z tzw:. „z góry” za cały miesiąc. Opłata czesnego nie ulega rozkładowi, podziałowi pod żadnym względem – choroby Dzieci, urlopowania, dnie wolne, święta, wakacje, ferie itp. W roku szkolnym 2020/2021 czesne wynosi 550 zł

W czesnym mieści się rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych zawartych w Pakiecie Podstawowym. Czesne jest opłata stałą nie podlegającą odliczeniom/rozkładowi czy podziałowi.

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 UCZNIOWIE URODZENI W ROKU 2014 OTRZYMUJĄ DODATKOWĄ ZNIŻKĘ W KWOCIE 80 ZŁ W OPŁACIE CZESNEGO DO KWOTY 470 ZŁ MIESIĘCZNIE.

III. STAWKA ŻYWIENIOWA DZIENNA/OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

Opłaty za wyżywienie wnoszone są przez Rodziców na koniec miesiąca rozliczeniowego z tzw. „ z dołu”. Kwota wyżywienia naliczana jest na podstawie ilości dni obecności Dziecka w Przedszkolu pomnożona razy stawka dzienna żywieniowa. Opłata za 4 posiłki dziennie nie podlegająca rozdzielaniu na poszczególne posiłki. W roku szkolnym 2020/2021 stawka żywieniowa dzienna wynosi 16 zł, Opłata wnoszona do 5 każdego miesiąca.

IV. OPŁATY DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Opłaty za zajęcia dodatkowe takie jak karate, szachy, balet, narty, basen, taniec, matematyka, nauka gry na pianinie oraz wszelkie wyjazdy i wycieczki, jak również podręczniki i ubezpieczenie ustalane są na bieżąco i przedstawiane Rodzicom na tablicach informacyjnych w PrzedszkoluPĘPUŚ ŚWIATA, w Regulaminach Przedszkola oraz na stronie internetowej Przedszkola PĘPUŚ ŚWIATA. Opłaty ustalane są na podstawie cen przedstawianych przez Nauczycieli, Firmy,

z jakimi Przedszkole współpracuje i Instruktorów prowadzących dane zajęcia.

COMIESIECZNIE INFORMACJĘ O OPŁATACH ZA UCZĘSZCZANIE DZIECKA

DO PRZEDSZKOLAPĘPUŚ ŚWIATA RODZICE PĘPUSIÓW OTRZYMUJĄ W POSTACI ROZLICZENIA ZA DANY MIESIĄC NA RACHUNKACH WYDAWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLEPĘPUŚ ŚWIATA.

V. OPŁATY WAKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Opłata czesnego w roku szkolnym 2020/2021 dla dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny spoza Przedszkola „Pępuś Świata” wynosi 680 zł , stawka żywienia dziennego wynosi 16 zł.

Wszelkie opłaty za uczęszczanie Dziecka do Przedszkola PĘPUŚ ŚWIATAwnoszone są na odpowiednie konta:

Przedszkole

PĘPUŚ ŚWIATA

ul. Łużycka 28,

30-658, Kraków

NUMER KONTA PKO B.P 02102029060000190202850154

Przedszkole

PĘPUŚ ŚWIATA

ul. Alberta Schweitzera 7B

30-695, Kraków

NUMER KONTA: M BANK 16114020040000340274173871