KIM JEST ”Pępuś Świata” ?

 TO JA RENOMOWANE I ELITARNE PRZEDSZKOLE

Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem”

Gabriel Garcia Marquez

13 LAT PRZEDSZKOLE „Pępuś Świata

UCZY, BAWI I WYCHOWUJE NAJLEPSZYCH UCZNIÓW KRAKOWSKICH SZKÓŁ

13 LAT WSPANIAŁEGO DOŚWIADCZENIA PEDAGOGICZNEGO

13 LAT BYCIA CIĄGLE I NIEZMIENNIE NAJLEPSZYM PRZEDSZKOLEM

Pępuś Świata

W KRAKOWIE

Przedszkole
PĘPUŚ ŚWIATA
Dyrektor mgr Joanna Chrzan
ul. Łużycka 28
30-658, Kraków
tel: 12 346 1111
tel: +48 792433132
ul. Alberta Schweitzera 7B
30-695, Kraków
tel: +48 606675962
tel: 12 346 2004

 Jedyne w swoim rodzaju miejsce, gdzie w domowej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, dzieci odnajdują najlepsze warunki do zabawy, rozwoju swojej indywidualności i dorastania.

Przedszkole „Pępuś Świata” jest nadzorowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Zgodnie z art. 82 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. Z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami ) zwanej dalej ustawą Przedszkole „Pępuś Świata” jest wpisane do Ewidencji Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa

Pod numerem

EK-10. 43200-44-2/08

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 17.15

Rozumiemy również potrzeby naszych Pępusiowych

Rodziców dlatego po godzinie 17.15 można na nas liczyć!!!.

PRZEDSZKOLE   ZAPEWNIA

• Najlepsze  warunki!

• piękny i nowoczesny dom wraz z dużym  ogrodem z bezpiecznąnawierzchnią,

• 3 przestronne  sale edukacyjno-zabawowe przystosowane dla odpowiednich grup wiekowych dzieci

najwyższej klasy wyposażenie

• Nowoczesna kuchnie i wspaniałe domowe obiadki!

POSIADAMY WŁASNĄ KUCHNIĘ, W KTÓREJ CODZIENNIE NASZE KOCHANE KUCHARKI PRZYRZĄDZAJĄ PYSZNE DOMOWE OBIADKI – 4 POSIŁKI DZIENNIE!!!

• Indywidualny tok nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem

• Pracę wyrównawczą w małych grupach pozwalającą na wszechstronne i zindywidualizowane działania nauczycieli – wychowawców.

• Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne wraz z diagnozą – opiekę specjalistów

PRZEDSZKOLE „PĘPUŚ ŚWIATA” ZNAJDUJE SIĘ POD OPIEKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 3 Z UL. KONFEDERACKIEJ 18 W KRAKOWIE.

• Programy wczesnej nauki czytania i pisania (już od 2,5 roku życia)

• Wycieczki, imprezy kulturalne, bale, teatrzyki

• Domową atmosferę – fachową kadrę

• Odpisy stawki żywieniowej dziennej podczas zgłoszonych nieobecności dziecka w przedszkolu

• Wysoki poziom oceny Małopolskiego Kuratora Oświaty

Jesteśmy odpowiedzialni za stwarzanie warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dzieci, aranżowanie sytuacji wychowawczych, wywoływanie zaciekawień, pobudzanie do spontanicznego poszukiwania. Innowacyjne metody nauczania

i wychowania mają na celu wpłynąć wszechstronnie na rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i umysłowy dziecka.

W NASZYM PRZEDSZKOLU

KAŻDE DZIECKO JEST

„PĘPUSIEM ŚWIATA”!!!!!!!!

Przedmiotem działalności Przedszkola jest wspomaganie indywidualnego

i wszechstronnego rozwoju dziecka, wspieranie przedsięwzięć rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym, współdziałanie i wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki szkolnej.