Opłaty rok szkolny 2017/2018/2019

OPŁATY POBIERANE NA ROK SZKOLNY

 2017/2018/2019


PĘPUŚ ŚWIATA

                                                          logo

1. ZADATEK – opłata wnoszona jednorazowo,

przy podpisywaniu umowy, na cały rok szkolny.

Opłata zadatku i podpisanie umowy

z Przedszkolem jest gwarancją przyjęcia dziecka do Przedszkola.

W roku szkolnym 2017/2018/2019 opłata zadatku wynosi 380 złotych.

ZADATEK jest opłatą bezzwrotną.

 

2. Czesne – opłata wnoszona comiesięcznie,

płatna do 5 dnia każdego miesiąca.

Czesne pobierane jest „z góry” za cały miesiąc.

W roku szkolnym 2017/2018/2019 czesne wynosi      

380 złotych.

W czesnym mieści się rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych zawartych w Pakiecie Podstawowym. Czesne jest opłata stałą nie podlegającą odliczeniom.

 

3. Opłata za wyżywienie – wnoszona jest na   koniec miesiąca rozliczeniowego „z dołu”. Kwota wyżywienia naliczana jest na podstawie ilości dni obecności dziecka w Przedszkolu pomnożona razy stawka dzienna żywieniowa. Opłata za 4 posiłki dziennie nie podlegająca rozdzielaniu na poszczególne posiłki.

W roku szkolnym 2017/2018 stawka żywieniowa dzienna wynosi 13 złotych.

W roku szkolnym 2019/2020 stawka żywieniowa dzienna wynosi 15 złotych.

4. Opłaty za zajęcia dodatkowe

Opłaty za zajęcia dodatkowe ( karate, szachy, balet, narty, basen, taniec oraz wycieczki, podręczniki ustalane są na bieżąco

i przedstawiane Rodzicom na tablicach informacyjnych

w Przedszkolu oraz w Regulaminach Przedszkola. Opłaty ustalane są na podstawie cen przedstawianych przez nauczycieli

i instruktorów prowadzących dane zajęcia.

 

INFORMACJĘ O OPŁATACH COMIESIĘCZNIE RODZICE PĘPUSIÓW OTRZYMUJĄ W POSTACI ROZLICZENIA ZA DANY MIESIĄC NA RACHUNKACH WYDAWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE

Wszelkie opłaty wnoszone są na konto

Przedszkola

PĘPUŚ ŚWIATA” 

NUMER KONTA:

mBANK

16 1140 2004 0000 3402 7417 3871

lub

w Biurze Przedszkola